OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 6 NIL system för leverans till City University of Hong Kong. Ordervärdet uppgår till 3 miljoner HK$.

EITRE systemet kommer att användas i Professor Stella Pang’s forskningsarbete på Department of Electronic Engineering vid City University of Hong Kong.

Professor Pang, tidigare Professor vid University of Michigan i USA, har använt Obducat’s NIL teknologi sedan 2003. EITRE systemet kommer att användas för forskningsarbete inom områdena 3D strukturer och vävnadsframställning. NIL är den enda nanomönstringsteknik som möjliggör repeterbar och fullt kontrollerbar produktion av 3-D ytor på nanometernivå. Dessa nanobaserade 3-D komponenter kommer att integreras som biosystem med multipla sensorer och stimulatorer för användning vid medicinsk övervakning, diagnostik, behandling samt som medicinska proteser.

– Vi är mycket stolta över att det välkända City University of Hong Kong har valt Obducat som leverantör. Denna installation, som är Obducats första i Hong Kong, är av stor betydelse då Hong Kong utvecklas till ett mycket viktigt FoU nav i Asien, säger Patrik Lundström, CEO, Obducat.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2014, klockan 15.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com