OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order från DGIST, ett forskningsorienterat universitet och forskningsinstitut i Daegu, Korea, avseende leverans av ett EITRE® 6 NIL system.

EITRE systemet kommer att installeras i ”Device Cleanroom at the Center for Core Research Facilities”. EITRE systemet kommer att användas för såväl forskning och utveckling som för utbildningsändamål. Ordervärdet uppgår till 3,3 MSEK.

DGIST Institute startade som ett forskningsinstitut och har nu utvecklats till ett forskningsinriktat universitet.

DGIST är ett tvärvetenskapligt universitet och forskningsinstitut med mål att utvecklas till "ett världsledande konvergensinriktat universitet”, med inriktning på forskning inom nya material, information- och kommunikationsteknik, robotteknik, energisystemsteknik, hjärnvetenskap och forskning inom ny biologi.

– "Obducats EITRE 6 NIL system kommer att användas för forskning och utveckling av DGISTs forskare såväl som andra forskningsinstitut och industri i Daegu Gyeongbuk regionen. FoU områden som kommer att dra nytta av EITRE 6 systemet är forskning inom solceller, magnetiska sensorer, Bio-komponenter och nano elektroniska komponenter", säger Dr. Hwan Soo Jang, forskare vid DGIST institutet.

– “Vi är stolta att DGIST har valt Obducat som sin leverantör av NIL-utrustning och teknik. Forskningsområdena i fokus vid DGIST har en betydande industriell potential för NIL de kommande åren” säger Patrik Lundström, CEO, Obducat.

Leverans av EITRE systemet till DGIST Institutet planeras ske i januari 2016.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2015, klockan 10.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

About DGIST Institute

During the past 10 years, DGIST has become exceptionally innovative and made remarkable advancements under the notion of becoming ‘a world-leading convergence research university’. DGIST started with a research institution in 2004 and grew into a research-oriented university by opening graduate program in 2011, and the undergraduate program in March, 2014. DGIST focuses its research and education in six areas; Emerging Materials Science, Information & Communication Engineering, Robotics Engineering, Energy Systems Engineering, Brain Science, and New Biology.  

Read more at http://en.dgist.ac.kr/site/dgist_eng/menu/157.do   

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com