OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 3 NIL system för leverans till IMDEA-Nanociencia Institute i Madrid, Spanien.

EITRE-systemet är beställt av IMDEA-Nanociencia Institute. Systemet kommer att installeras vid institutets laboratorium för nanofabrikation. Eitre systemet kommer att användas såväl i forsknings- och utvecklingsarbete som för utbildningsändamål.

IMDEA-Nanociencia Institute är ett icke vinstdrivande tvärvetenskapligt forskningscenter, fokuserat på utforskning av grundläggande nanovetenskap samt utveckling av applikationer baserade på nanoteknologi med koppling till innovativa industrier. Institutet tillhandahåller faciliteter för forskning, teknologisk utveckling och innovation inom området nanovetenskap, nanoteknologi och molekylär design.

  • ”Målet för forskningen är att skapa nanobaserade funktionella ytor för medicinska applikationer med särskilt fokus på självrengörande eller antibakteriella funktioner samt smarta plattformar för cellbildning. Andra områden som kommer att kunna dra nytta av Eitre 3 systemet är nanoimprintade polymerbaserade optiska komponenter såsom polymerlaser och optiska sensorer. ”säger Dr. Isabel Rodríguez, Senior Researcher vid IMDEA Nanociencia.

 

  • “Vi är mycket nöjda med att IMDEA-Nanociencia Institute har valt Obducat som leverantör av NIL-maskin och vår teknologi. Vi har sett ett kontinuerligt ökande intresse för användning av vår NIL-teknologi inom forskning och utveckling av olika biomedicinska applikationer. De kommersiella aktiviteterna inom detta område ökar i industrin.” säger Patrik Lundström, VD, Obducat.

EITRE-systemet till IMDEA-Nanociencia levereras under tredje kvartalet innevarande år.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2015, klockan 08.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

About IMDEA-Nanociencia Institute

IMDEA-Nanociencia is a private non-profit Foundation created with the purpose to shorten the distance between the research and society in the Madrid region and provide new capacity for research, technological development and innovation in the field of Nanoscience, Nanotechnology and Molecular Design. The IMDEA-Nanociencia Institute is an interdisciplinary research center dedicated to the exploration of basic nanoscience and the development of applications of nanotechnology in connection with innovative industries. The IMDEA-Nanociencia Institute is part of one of the strategic lines of the Campus of International Excellence (CEI) UAM+CSIC. Read more at www.nanoscience.imdea.org/

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com