OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Solar-semi GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från IMTEK (Department of Microsystems Engineering) vid universitetet i Freiburg i Tyskland avseende leverans av ett Quickstep QS S 200 SM lift-off system.

Quickstepsystemet kommer att installeras i det 600 m2 stora renrummet vid IMTEK med mer än 240 registrerade användare. Renrummet är utrustat för att kunna tillgodose processbehov i, interna såväl som externa, projekt med en hög kunskaps- och tillförlitlighetsnivå. I quickstepsystemet kommer lift-off processer att utföras i samband med mikromönstring av metallager. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6 MSEK.

IMTEK fokuserar på utveckling som bidrar till att göra livet hälsosammare, säkrare, mer komfortabelt och mångsidigt.  Genom att lägga grunden för utveckling av bättre och mer intelligenta produkter. IMTEKs industriella partners genom samarbete nå fördelar genom att ligga steget före i den globala konkurrensen. Under de senaste åren har IMTEK utvecklats till att bli en av världens största akademiska institutioner inom området mikrosystemteknik. IMTEK utbildar även unga forskare till ingenjörer inom mikrosystem. 

Leverans av Quickstep systemet planeras till andra kvartalet 2016.

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015, klockan 16.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om IMTEK

IMTEK currently has 24 professors, over 370 research, teaching, and technical staff, and 650 microsystems engineering students. We are one of the world’s largest academic institutions in our field today, and this is reflected in our uniquely broad scope of research and courses. Our main research foci are: Energy Autonomous Microsystems | Smart Systems Integration | Lab-on-a-Chip and Medical MEMS | Smart materials, surfaces and processes | Optical Systems. Läs mer på http://www.imtek.de/

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com