OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE® 3 NIL system från Shanghai Jiao Tong University i Shanghai, Kina.

EITRE-systemet har beställts av skolan för “Materials Science and Engineering” vid Shanghai Jiao Tong Universitetet. Systemet kommer att installeras vid den nya anläggningen för nanoimprintlitografi som inrättas av det statliga laboratoriet för metallmatriskompositer. Systemet kommer att användas för forskning och utveckling såväl som för utbildningssyften. Ordervärdet uppgår till cirka 1 MSEK.

 

Uppdraget för det statliga laboratoriet för metalmatriskompositer är att utveckla den fundamentala förståelsen för metallmatriskompositer, polymerbaserade kompositer och nya funktionella kompositer.  Målet är att ta fram grundläggande teorier och teknologistöd samt att kunna erbjuda mindre kvantiteter av olika kritiska kompositer.

 

"Fokuserade applikationer inkluderar för närvarande Bio-simulering, Bio-mimetiska material samt speciella strukturella metallmatriskompositer." säger Professor Fan Tongxiang, som leder den nya anläggningen för nanoimprintlitografi.

Leverans av Eitre 3 systemet kommer att levereras under första kvartalet 2016.

 

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015, klockan 08.45.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Shanghai Jiao Tong University och the State Key Lab of Metal Matrix Composites

SJTU is one of the world's leading universities, founded in 1896 in Shanghai to open up university education to all on equal terms. Today UCL’s outstanding research and innovative teaching drive entrepreneurial solutions to the world's major problems. The State Key Lab of Metal Matrix Composites has made many critical breakthroughs in the field of Metal Matrix Composites and Polymer based Composite which has made significant contribution to the national security. Read more at http://www.sjtu.edu.cn/  and  http://sklcm.sjtu.edu.cn/about.asp

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com