OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 3 NIL system för leverans till det väl ansedda University College London, UK.

EITRE-systemet är beställt av Department of Electronic & Electrical Engineering vid University College London. Systemet kommer att installeras vid den nyinrättade enheten för nanoimprintlitografi vid Photonic Innovations Laboratoriet. EITRE-systemet kommer att användas såväl i forsknings- och utvecklingsarbete som för utbildningsändamål.

Photonic Innovations Laboratory uppdrag är att öka förståelsen för ljus och dess interaktion med materia. Forskningsområden som inkluderas är: ren och förnybar energiproduktion, ökad energieffektivitet i bebyggda miljöer samt biomedicinska applikationer.

– Dr. Ioannis Papakonstantinou som leder den nya enheten för nanoimprintlitografi säger att; ”Målapplikationer är för närvarande Bio inspirerade smarta fönster baserade på termokrom tunnfilm med moth-eye strukturer, utveckling av ultraljudbaserade avbildningssonder och snabb trådlös datakommunikation med OLED baserad på synligt ljus.

– “Vi är mycket nöjda med att University College London and Photonic Innovations Laboratory har valt Obducat som leverantör av NIL-maskin och vår teknologi. Obducats NIL-teknologi används redan brett inom området fotoniska applikationer vilket representerar stor kommersiell möjlighet de kommande åren” säger Patrik Lundström, VD, Obducat.

EITRE-systemet till University College London levereras under tredje kvartalet innevarande år.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli, klockan 16.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om University College London (UCL) och Photonic Innovations Laboratory (pi-lab)

UCL är ett av världens ledande universitet, grundat 1826 i London för att öppna upp universitetsutbildning för alla på lika villkor. UCLs framstående forskning och innovativa utbildning, driver på och inspirerar till entreprenörslösningar på stora världsproblem. Photonic Innovations Laboratorys uppgift är att öka förståelsen för ljus och dess interaktion med materia. Läs mer på www.ucl.ac.uk och www.pi-lab.co.uk

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com