OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 6 NIL system för leverans till det väl ansedda University of Cambridge i Storbritannien.

EITRE-systemet är beställt av Department of Engineering vid universitet i Cambridge och installeras vid Cambridge Graphene Centre laboratoriet. EITRE-systemet kommer att användas vid forsknings- och utvecklingsarbete såväl som för utbildningsändamål inom Cambridge Graphene Centre.

Universitetet i Cambridge och Cambridge Graphene Centre är båda partners i det Europeiska forskningsflaggskeppet fokuserat på grafen (http://graphene-flagship.eu ). Projektet är finansierat av EU med en budget som överstiger 1 miljard Euro under en 10-årsperiod. EU:s forskningsprojekt inom grafen koordineras av Chalmers tekniska högskola i Sverige.

– “Vi är mycket nöjda med att universitetet i Cambridge och Cambridge Graphene Center har valt Obducat som leverantör av NIL- teknologi. Vi följer utvecklingen inom grafenområdet med stort intresse och vi ser att aktiviteterna inom området ökar snabbt även hos industriella aktörer. Att vår teknologi används där Europas absoluta tyngdpunkt finns för forskning och utveckling inom grafenområdet är mycket positivt för Obducat”, säger Patrik Lundström, VD, Obducat.

EITRE-systemet levereras och installeras under andra kvartalet innevarande år.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2015, klockan 14.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com