OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 6 NIL system för leverans till University of Science and Technology of China (USTC). Ordervärdet som uppgår till 400 kEUR är inkluderat i orderingången för andra kvartalet 2014.

EITRE systemet kommer att installeras vid forskningscentret “Center for Micro- and Nanoscale Research and Fabrication”, vilket sedan 2010 sponsras av USTC. Uppbyggnaden av forskningscentret påbörjades 2012. USTC anses vara ett av de främsta universiteten i Kina och uppbyggnaden av forskningscentret är ett av de viktigaste projekten för USTC under den innevarande tolfte 5-års planen.

Forskningscentret har ett renrum på 1.200 m2 för mikro- och nanotillverkning och mätning. Den första fasen av investeringar i utrustning uppgår till 40 miljoner RMB den andra fasen till 50 million RMB vilket totalt motsvarar ca 100 MSEK. Planen är att skapa en öppen forsknings plattform för energi, informationsteknologi, medicin och miljö vid USTC. Forskningscentret kommer att utgöra en av de absolut främsta anläggningarna i Kina för forskning såväl som framställning inom mikro- och nanoteknologi.

EITRE® 6 NIL systemet till University of Science and Technology of China kommer att levereras under fjärde kvartalet innevarande år.

Vi är mycket hedrade av att det högt ansedda universitetet USTC i Kina har valt Obducat som deras leverantör av NIL technologi. Denna installation blir Obducats 19:e installation i Kina vilket gör oss till den ledande NIL leverantören i Kina, säger Patrik Lundström, CEO, Obducat.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2014, klockan 14.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com