OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order på ett EITRE® 6 NIL system för leverans till det högt ansedda Wuhan University (WHU) i Kina.

EITRE-systemet kommer att installeras vid forskningscentret “The Center of Nanoscience and Nanotechnology Research” vid Wuhan University. Wuhan University räknas till det absolut ledande universiteten i Kina. Forskningscentret, som grundades 2000, fokuserar på att vara ledande inom forskning och utveckling av komponenter och nanomaterial med utgångspunkt i centrets kompetens inom fysik, kemi, biologi, material och medicinteknik.

Forskningscentret har investerat 15 miljoner RMB (motsvarande cirka 21 MSEK) i utrustningar som redan är tagna i drift och tillgängliga även för externa användare. Målet är att skapa en öppen forskningsplattform för nanoteknologi i Wuhan.

EITRE-systemet till Wuhan University kommer att levereras under andra kvartalet innevarande år.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, klockan 13.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com