OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har signerat kontrakt avseende leverans av ett Sindre® 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED-lampor. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt till ca 22 MSEK (2,5 MEUR) de kommande två åren.

Överenskommelsen omfattar avtal avseende leverans av ett Sindre® 400 NIL-system med kapacitet att tillverka substratstorlekar upp till 4 tum, leveransgaranti för förbrukningsvaror – baserade på Obducats patenterade IPS® och STU® teknologi – som används i tillverkningsprocessen samt service- och supporttjänster vilket innefattar kontinuerliga underhållsbesök och kort responstid vid servicebehov.

Leverans av Sindre® 400 systemet är planerad till tredje kvartalet 2014. Obducat avser att expandera den lokala organisationen i Asien med en service- och supportfunktion i tillägg till den redan existerande lokala försäljningsorganisationen.

Kunden, som är lokaliserad i Asien, kommer inte att tillkännages vid denna tidpunkten.

 

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2014, klockan 08.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com