Som tidigare meddelats har Obducat AB (publ) (”Obducat”) ingått avtal om att förvärva det tyska bolaget Solar-semi GmbH, en ledande leverantör till mikro- och nanoelektronikindustrin. Obducat har nu fullföljt förvärvet.

Förvärvet innebär att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas, tredubblar sin omsättning och – inte minst – stärker sin redan ledande globala position inom nanoimprintlitografi. Köpeskillingen uppgår till motsvarande cirka 7,6 Mkr och erläggs dels genom kontant betalning, dels genom utgivande av konvertibler. Förvärvet delfinansieras genom en riktad emission av nya B-aktier.

 

För mer information hänvisas till Obducats pressmeddelande den 17 november 2015.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015, klockan 17.40.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Bolagets nanoimprintlitografi (NIL) -system är ett användarvänligt imprintsystem. NIL-tekniken möjliggör replikering av ytterst exakta strukturer i mikro- och nanostorlek. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com

 

Om Solar-semi GmbH

Solar-semi GmbH, med säte i Radolfzell i Tyskland, utvecklar, producerar och säljer på global basis maskiner för användning i produktion och utveckling inom halvledar- och närbesläktade industrier såsom exempelvis LCD, OLED och MEMS. Bolagets produktportfölj omfattar såväl mindre halvautomatiserade maskiner för processutveckling som fullautomatiserade maskiner för produktionsändamål. Läs mer på www.solar-semi.com