OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, leder ett transnationellt projekt kallat ANILP. Projektet har initierats via det europeiska samarbetsorganet eurostarsTM. Den oberoende utvärderingspanelens bedömning placerade projektet som nummer 10 av totalt 510 kvalificerade ansökningar. Projektets mål är att utveckla en ny tillverkningsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nanomönstring över stora ytor.

Framsteg inom nanomönstringsteknologi har möjliggjort såväl förbättrad prestanda och kvalitet i existerande produkter som banat väg för nya produkter som introducerats på marknaden. Dessa framsteg är dock begränsade i termer av storleken på ytor vilka kan nanomönstras.   

För att möjliggöra utnyttjandet av nanomönstringsteknologi även i industrier där tillverkningen baseras på mönstringsbehov över stora ytor, initierade Obducat bildandet av detta konsortium. Konsortiet kommer att fokusera på utveckling av NIL-utrustning för mönstring av stora ytor, stampers samt tillämpliga material och processer.

Målet med ANILP är att utveckla en produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nanomönstring över ytor motsvarande 730×920 mm (Gen 4). Produktionsplattformen kommer att konstrueras för att möta behov inom industrier med tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer.

Konsortiet består av partners från två länder, Tyskland och Sverige. Projektet koordineras av Obducat från Sverige. Partners från Tyskland är AMO GmbH och Temicon GmbH. Projektet startar den 13 november 2013 och löper över tre år med en total budget om 2,2 MEUR.

 

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013, klockan 10.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

 

About AMO GmbH

AMO GmbH is your partner in the area of nanofabrication. We support you with focused research & development, prototyping and contract manufacturing. We offer the entire infrastructure required for nanofabrication for semiconductor based applications and related technologies. Read more at www.amo.de

 

About Temicon GmbH

temicon GmbH is a leading manufacturer of micro and nano structured tools, parts and surfaces for different high-tech applications in the fields of display, lighting, solar, life science and clean-tech. The company has established a unique technology platform for micro and nano patterning, including lithography, thin film technology, electroforming and nano-imprint processes.  Read more at www.temicon.com

 

About eurostarsTM

Eurostars is a programme that supports research-performing small and medium enterprises, which develop innovative products, processes and services, to gain competitive advantage. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized. Eurostars is a transnational programme, where projects have partners from two or more Eurostars countries. The Eurostars programme is publically financed with a total budget of 1.14 billion euro and is currently supported by 33 EUREKA countries and the European Union.

 Read more at http://www.eurostars-eureka.eu/. National funding agency for Sweden is VINNOVA, read more at www.vinnova.se