Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2011.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utskrift av årsredovisningen kan ske från länk på bolagets hemsida info@obducat.com.

Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 finns en upplysning av särskild betydelse.

”Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen avseende att årsredovisningen är upprättad enligt fortlevnadsprincipen men att bolaget vid avlämnandet av årsredovisningen inte har en säkerställd finansiering för den kommande tolvmånadersperioden. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen

Malmö den 27 april 2012

Obducat AB (publ)

Styrelsen

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012, klockan 15:30.

 

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil)

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på

www.obducat.com