Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av teckningsoptioner av serie 2021/2022. Teckningsoptionerna har getts ut som en del av Bolagets finansieringslösning med Modelio Equity samt vederlagsfritt till bolagets aktieägare med avstämningsdag 28 maj 2021. För mer information om finansieringslösningen med Modelio Equity och emissionen av teckningsoptioner, se Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2021.

Prospektet har den 9 augusti 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningsoptionerna avses börja handlas den 11 augusti 2021. Prospektet finns nu tillgängligt på Obducats hemsida, www.obducat.com samt på Obducats kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund och kan beställas från Obducat på telefon 046-10 16 00.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45 
Patrik Lundström, Koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.