OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, har säkrat en order från Kimberly-Clark avseende en Sindre pilotproduktionslinje. Ordervärdet uppgår till cirka 13,5 MSEK.

Obducat och Kimberly-Clark ingick ett samarbetsavtal i juni 2011. Baserat på framgångsrikt resultat från parternas gemensamma utvecklingsarbete har ett köpeavtal nu signerats avseende en NIL-baserad (nanoimprintlitografi) pilotproduktionslinje.

Produktionslinjen kommer att användas vid tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark.

Pilotproduktionslinjen, som är den första i sitt slag, kommer enligt plan att levereras under fjärde kvartalet innevarande år.

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2013, klockan 10.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Om Kimberly-Clark

Kimberly-Clark and its well-known global brands are an indispensable part of life for people in more than 150 countries. Every day,1.3 billion people – nearly a quarter of the world's population – trust K-C brands and the solutions they provide to enhance their health, hygiene and well-being. With brands such as Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex and Depend, Kimberly-Clark holds No. 1 or No. 2 share positions in more than 80 countries. To keep up with the latest K-C news and to learn more about the company's139-year history of innovation, visit www.kimberley-clark.com