OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har signerat samarbetsavtal med Institute of Advanced Technology (IAT) vid University of Science and Technology of China (USTC) i Hefei, Kina. Samarbetsavtalet fokuserar på utveckling av nästa generation LED-teknologi.

USTC beställde ett EITRE® 6 NIL-system av Obducat i augusti i år. NIL-systemet har nu skeppats till kunden.

Obducat har ingått ett samarbetsavtal med Institute of Advanced Technology vid USTC som är fokuserat på utveckling av nästa generation LED-teknologi. Målet är att ytterligare förbättra energieffektiviteten i dagens High Brightness LEDs i kombination med reduktion av produktionskostnaden.

Obducat kommer att bistå Institute of Advanced Technology med processkunnande, tillverkning av nickelstämplar såväl som med övergripande support avseende övergång från FoU till industriell massproduktion.

Institute of Advanced Technology och Obducat kommer gemensamt att samarbeta med industriella partners. Obducat kommer också att stödja projektet genom överföring av Obducat NIL-teknologi till de industriella partners. Samarbetet kommer löpa över en period om två år.

 

Obducat AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2014, klockan 08:30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com