OBDUCAT AB (publ) och dess dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har slutit ett avtal med en världsledande displaytillverkare om utvärdering av Obducat NIL teknik för Large Area. Displaytillverkarens avsikt är att beställa NIL system för massproduktion förutsatt att ett positivt resultat uppnås i utvärderingen.

Obducat kommer, baserat på avtalet, att generera intäkter under utvärderingen. Till följd av konfidentialitetsskäl kan kunden för närvarande inte namnges.

 

– ”Vi har sett en markant ökning av intresset för vår Large Area teknologi och NIL-system. Intresset har dessutom   ökat till följd av den komplettering av produktportföljen som solar-semi tillför. För att ligga steget före har vi beslutat att accelerera utvecklingsplanerna och lansera SINDRE Large Area redan vid halvårsskiftet 2016. SINDRE Large Area kommer att vara anpassat för substratstorlekar för Generation 5 (1,1×1,3 meter)”, säger Kristian Thulin VD, Obducat Technologies AB.

 

– “Förvärvet av solar-semi har försett oss med en existerande maskinplattform för ytbeläggning och hantering av stora substrat vilket utgör ett mycket viktigt närliggande processteg till NIL. Maskinplattformen finns redan tillgänglig för substratstorlekar motsvarande Generation 5. Detta gör det möjligt för oss att förkorta utvecklingstiden vilket är av strategisk betydelse.” säger Patrik Lundström VD, Obducat AB (publ).

 

Obducat lanserade tidigare i år EITRE Large Area. Detta system är anpassat för FoU kunder inom display och solcellsindustrin.

 

 

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015, klockan 08.45.

 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com