OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), tillkännager idag att Kristian Thulin till utsetts till VD för dotterbolaget Obducat Technologies AB (OTAB).

Kristian Thulin är 40 år och kommer närmast från MagComp AB men har tidigare under perioden 2008-2012 arbetat inom OTAB med ansvar för produktion och utveckling. Kristian har mer än 15 års erfarenhet av ledningsarbetet inom områden såsom produktion, utveckling och affärsutveckling med fokus på högteknologiska produkter.

"Jag ser fram emot att leda Obducat Technologies fortsatta utveckling. Vi har en stark produktportfölj, unik kompetens och är redan idag en av världens mest framstående leverantörer av NIL-produkter." säger Kristian Thulin.

”Med tillsättandet av Kristian Thulin som VD för OTAB tar vi därmed första steget från moderbolagets sida mot att successivt kunna öka aktivitetsnivån med att ta tillvara på de möjligheter som nu finns att utveckla Obducat strategiskt och affärsmässigt, säger Patrik Lundström, VD, Obducat AB (publ)

"Organisationsförstärkningen ligger i linje med den strategi och ambition för den fortsatta utvecklingen av Obducat som styrelsen presenterade i emissionsprospektet tidigare i år, säger Henri Bergstrand, Styrelseordförande, Obducat AB (publ).

Kristian tillträder tjänsten som VD för OTAB under hösten.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014, klockan 16.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com