Henri Bergstrand, styrelseordförande i Obducat AB (publ) (”Obducat”), har meddelat att han av personliga skäl lämnar styrelsen för Obducat med omedelbar verkan. Ursula Hultkvist Bengtsson har utsetts till ny styrelseordförande.

Henri Bergstrand tillträdde som styrelseordförande i Obducat 1996 och har under åren uppvisat ett stort personligt engagemang i bolaget. Henri Bergstrand har nu meddelat styrelsen att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot och utträder därmed ur styrelsen med omedelbar verkan.

Styrelsen har inom sig utsett Ursula Hultkvist Bengtsson till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av bolagsstämman. Ursula ersätter även Henri i relevanta styrelseutskott. Hans Pihl har utsetts till vice styrelseordförande.

Henri Bergstrand, i egenskap av huvudägare i European Nano Invest AB (”ENI”), har meddelat att ENI har för avsikt att kvarstå som en långsiktig ägare i Obducat.

 

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com