Styrelsen i Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har beslutat att ingå avtal avseende upptagande av strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Med ett kapitaltillskott om 10 MSEK, vilket tillförs Obducat omgående, säkerställs likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov Bolaget har för närvarande.

"I den senast publicerade delårsrapporten (Q2) skrev jag att en prioriterad fråga för styrelsen är att etablera en långsiktig lösning för finansiering av koncernens behov av rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. Med nämnt lån om 10 MSEK får vi just dessa förutsättningar", säger styrelseordförande Patrik Lundström.

Ur ett långsiktigt perspektiv utgör fortsatt finansieringen en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed kunna ta tillvara på den tillväxtpotential Bolaget ser för 2020 och framåt.

Lånet tillhandahålls av Modelio Equity AB (publ) och Munkekullen 5 Förvaltning AB med följande villkor:

  • Lån om 10 MSEK.
  • Löptid för lånet är till 2020-03-31.
  • Bolaget har rätt att återbetala i förtid.
  • Ränta utgår med 2,0 % per månad med kvartalsvisa räntebetalningar.
  • Lånen är icke-säkerställda.

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 13:30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.