European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) har tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

EHGOSF har tecknat 2.250.000 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kronor per aktie. Detta innebär att bolaget tillförs 1 800 000 kronor.

Efter utnyttjandet av teckningsoptionerna enligt ovan innehar EHGOSF teckningsoptioner i enlighet med nedan tabell.

EHGOSF innehav av
teckningsoptioner
Datum för Antal teckningsoptioner (en Teckningskurs
registrering hos option ger rätt att teckna en kronor per
bolagsverket aktie) aktie
2017-12-11 789 473 1,90
2018-02-07 450 000 2,00
2018-04-27 900 000 1,00
2018-08-01 818 181 1,10
2018-09-28 1 000 000 0,90

Löptiden för teckningsoptionerna är 24 månader efter datum för registrering hos Bolagsverket.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.