Den 26 april 2019 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 12 som emitterades i samband med Obducats företrädesemission av units under våren 2018. Totalt utnyttjades 5 988 051 teckningsoptioner, vilket innebär att bolaget tillförs 4 491 038,25 kr före emissionskostnader. Därmed har cirka 95,3% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier.

Vidare har European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

EHGOSF har sålunda tecknat 1 000 000 nya B-aktier till en kurs om 0,90 kronor per aktie. Detta innebär att bolaget tillförs 900 000 kronor.

Efter utnyttjandet av teckningsoptionerna enligt ovan innehar EHGOSF teckningsoptioner i enlighet med nedan tabell.

EHGOSF innehav av
teckningsoptioner
Datum för Antal teckningsoptioner (en Teckningskurs
registrering hos option ger rätt att teckna en kronor per
bolagsverket aktie) aktie
2017-12-11 789 473 1,90
2018-02-07 450 000 2,00
2018-04-27 900 000 1,00
2018-08-01 818 181 1,10

Löptiden för teckningsoptionerna är 24 månader efter datum för registrering hos Bolagsverket.

Sammanfattningsvis har 521 991 nya A-aktier och 5 466 060 nya B-aktier tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie TO12 samt att 1 000 000 nya B-aktier har tecknats av EHGOSF. Efter registrering kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 105 293 176 aktier, varav 2 842 124 A-aktier, 85 135 059 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 136 831 867 röster.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.