André Bergstrand har utsetts till ny CFO i Obducat-koncernen från och med den 15 februari 2016. André kommer att arbeta tillsammans med Axel Alström som går i pension nästa år. Fram till pensionen kommer Axel att kvarstå som en viktig resurs i bolagets ledning, med funktionen vice VD, för att säkerställa dels integrationen av Solar-semi såväl som kunskapsöverföring samt stöd i kommande noteringsprocess vid Nasdaq Stockholm.

I samband med tillträdet som CFO kommer André att utträda ur Obducats styrelse. Val av eventuell ersättare kommer att äga rum på nästkommande årsstämma, efter förslag från valberedningen.

André Bergstrand har en mastersutbildning inom företagsekonomi och tidigare erfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys.

– Jag välkomnar André till tjänsten som CFO och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med honom, säger Patrik Lundström, verkställande direktör.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016, klockan 15.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com