Obducats valberedning inför årsstämman 2016 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 27 maj 2015.

Valberedningen består av:

Henri Bergstrand – Styrelseordförande i Obducat AB (publ)

Lars Montelius – för European Nano Invest AB

Gabriel Oxenstierna – Oberoende representant för Bengt Göran Andersson

Urban Berglund – Oberoende representant för Per-Olof Lodin

Per-Erik Bertheim – för Ulf Bertheim

Håkan Petersson – Oberoende representant för de mindre aktieägarna

 

Vid valberedningens konstituerande möte den 20 december 2015 beslutades enhälligt att utse Lars Montelius till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar 38,6% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållanden per den 2015-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: henri.bergstrand@obducat.com.

 

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45