Obducats valberedning inför årsstämman 2014 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 20 juni 2013.

Valberedningen består av:                                                                                            

Henri Bergstrand – Styrelseordförande i Obducat AB (publ)

Lars Hain – Oberoende  representant för European Nano Invest AB

Gabriel Oxenstierna – Oberoende representant för Bengt Göran Andersson

Urban Berglund – Oberoende representant för Per-Olof Lodin

Ulf Bertheim – Oberoende representant

Mats Rudal – Oberoende representant för mellanstora och mindre  aktieägare

 

Vid valberedningens konstituerande möte den 17 jan 2014 beslutades enhälligt att utse Lars Hain till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar cirka 37% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållanden per den 2013-12-30.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: henri.bergstrand@obducat.com.

 

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45