Obducats valberedning inför årsstämman 2013 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 20 juni 2012.

Valberedningen består av:

Henri Bergstrand – Styrelseordförande i Obducat AB (publ)

Lars Hain – Oberoende representant för European Nano Invest AB

Gabriel Oxenstierna – Oberoende representant för Bengt Göran Andersson

Urban Berglund – Oberoende representant för Per-Olof Lodin

Mats Rudal – Oberoende representant för mellanstora och mindre  aktieägare

 

Vid valberedningens konstituerande möte den 16 april 2013 beslutades enhälligt att utse Lars Hain till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar cirka 35% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållanden per den 28 mars 2013.

Årsstämma för Obducat AB kommer att hållas torsdagen den 20 juni 2013. Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: henri.bergstrand@obducat.com.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013, klockan 18:00.

 

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com