Obducats valberedning inför årsstämman 2017 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 27 maj 2016.

Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2016.  De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Inför årsstämman 2017 utgörs valberedningen av:

  • Henri Bergstrand, representerande European Nano Invest AB;
  • Gabriel Oxenstierna representerande Bengt Göran Andersson;
  • Urban Berglund representerande Per-Olof Lodin;
  • Per-Erik Bertheim representerande Ulf Bertheim;
  • Håkan Petersson representerande de medelstora/mindre aktieägarna; och
  • Ursula Hultkvist Bengtsson, styrelsens ordförande.

 

Vid valberedningens konstituerande möte den 2 november 2016 beslutades enhälligt att utse Henri Bergstrand till valberedningen ordförande. Valberedningen representerar cirka 35% av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållanden per den 2016-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post: henri.bergstrand@obducat.com.

 

 

 

För mer information, var god kontakta:

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

 

 

 

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com