Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av teckningsoptioner av serie 2022/2023. Teckningsoptionerna har getts ut som en del av Bolagets finansieringslösning med Modelio Equity samt vederlagsfritt till Bolagets aktieägare med avstämningsdag 9 juni 2022. För mer information om finansieringslösningen med Modelio Equity och emissionen av teckningsoptioner, se Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2022.

Prospektet har den 14 september 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningsoptionerna avses börja handlas den 19 september 2022. Prospektet finns nu tillgängligt på Obducats hemsida, www.obducat.com samt på Obducats kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund och kan beställas från Obducat på telefon 046-10 16 00.