Tilläggsprospekt, en sida, avseende Obducats emission med företrädesrätt för aktieägarna är godkänt och registrerat av finansinspektionen och finns nu tillgängligt. Tilläggsprospektet berör Obducats sammarbetsavtal med Kimberley-Clark  som annonserats i pressmeddelande den 28 juni 2011.

Tilläggsprospektet kan laddas ned från info@obducat.com.   Malmö den 29 juni 2011 Obducat AB (publ) Styrelsen    

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2011, klockan 11:30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com