Prospektet avseende upptagande till handel av nya aktier i Obducat AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com, samt på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Prospektet kan också beställas från Obducat på telefon 046-10 16 00.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nya B-aktier som ges ut i samband med förvärvet av Solar-semi: dels de 2.500.000 nya B-aktier som ges ut till den internationella fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk, dels de 125.000 nya B-aktier som ges ut till Avalon Capital AG. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NGM Equity i början av januari 2016.

För mer information om förvärvet och de riktade nyemissionerna, se Obducats pressmeddelande den 17 november 2015.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015, klockan 19.15.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.