I Delårsrapport för perioden Januari-September 2012 har av misstag sifferuppgifterna för 2012 under rubriken ”Finansiering och likviditet” på sidan 3 inte uppdaterats till slutliga siffror enligt kassaflödesanalysen på sidan 9 i rapporten.

Ny korrigerad rapport bifogas.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2012, klockan 14:00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com