OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kunden är ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Kontraktet avser kontinuerliga leveranser av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 MSEK.

Kontraktet avser kontinuerlig produktion av optiska komponenter som produceras med hjälp av Obducats patenterade NIL-teknik. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram.

På grund av sekretesskrav kan ytterligare information inte lämnas ut i nuläget.

" Obducat har framgångsrikt genomfört iterationer av test- och pilotkörningar under de senaste tre åren. Ur ett industriellt tillverkningsperspektiv har vår teknik och vårt kunnande verkligen prövats för lämplighet för massproduktion av optiska komponenter. Kontraktet är en bekräftelse på att vår teknik och förmåga inom produktionsservice är världsledande och vi kommer att fortsätta att arbeta för att expandera vår produktionsservice verksamhet framöver", säger Patrik Lundström, VD på Obducat.