Vid extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) den 19 mars 2018 beslöts om emission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya A- respektive B-aktier i bolaget under perioden 12 april – 26 april 2019, till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Obducats B-aktie under de 30 handelsdagar som omedelbart föregår den 5 april 2019, minus 20 procent.

Teckningskursen uppgår till 0,75 kronor per aktie.

Ytterligare information om hur teckningsoptionsinnehavarna anmäler sig för teckning av aktier enligt ovan distribueras inom kort, och kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Totalt finns 521 991 A-teckningsoptioner och 5 759 784 B-teckningsoptioner utestående, berättigande till teckning av lika många A- respektive B-aktier i Obducat. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolaget att tillföras cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.