Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Totalt har 9 825 534 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 67,4% av utestående teckningsoptioner av serie TO14B utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 1,07 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 152 284 371 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 188 195 874 röster.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.