Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Obducats teckningsoptioner av serie TO15B. Totalt har 7 870 691 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 92,6% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 6,2 MSEK.
 
Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 160 155 062 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster.