Den 25 september 2020 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Totalt har 7 536 817 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av 6 198 stamaktier av serie A samt 7 530 619 stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 72% av utestående teckningsoptioner av serie TO13 utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 1,21 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 9,1 MSEK.

Efter registrering kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 142 458 837 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.