Styrelsen i Obducat AB har utsett Patrik Lundström till ny verkställande direktör. Patrik Lundström har varit anställd i Obducat sedan 2000 och som bolagets VD 2002-2018 samt från 2018 som heltidsarbetande styrelseordförande/koncernchef. Vid årsstämman 2021 omvaldes Patrik Lundström också som styrelseledamot.

André Bergstrand, som varit anställd som CFO i Obducat sedan 2016, och som agerat t.f. VD från 2018, återgår till tjänsten som CFO.

 

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2021 kl. 19:30 CET.
 

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.