Som tidigare har kommunicerats beslöt årsstämman i Obducat den 28 maj 2018 att välja Patrik Lundström till styrelseordförande för bolaget. Patrik Lundström kommer att agera som heltidsarbetande styrelseordförande/koncernchef och därmed fortsatt vara aktiv i Obducats operativa verksamhet. Som en konsekvens härav har Patrik Lundström avgått som verkställande direktör för bolaget. 

Styrelsen har inlett processen med att hitta en permanent efterträdare till Patrik Lundström och har utsett André Bergstrand till tillförordnad verkställande direktör i Obducat AB. André Bergstrand tillträder tjänsten omedelbart.

André Bergstrand har varit anställd som CFO i Obducat sedan 2016. Dessförinnan var André Bergstrand suppleant i bolagets styrelse under 2009 samt ordinarie styrelseledamot mellan perioden 2010-2016.

Patrik Lundström, styrelseordförande, kommenterar:

Det är med stor glädje som jag kan meddela att styrelsen har utsett André Bergstrand till tillförordnad verkställande direktör. Genom sin tjänst som CFO har han en bred inblick och värdefull erfarenhet av bolagets verksamhet. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med André Bergstrand för att, tillsammans med den nytillträdda styrelsen, driva utvecklingen av bolaget framåt i ett högt tempo och med fokus på en starkt tillväxt.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 20.45 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.