Obducats årsstämma äger rum den 18 juni 2014 klockan 14.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2, 223 81 Lund (Hörsalen).

Kallelsen till årsstämman hålls tillgänglig på www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) , samt kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2014. En annons om kallelsen införs i Dagens Industri den 21 maj 2014.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Obducat AB (publ) 2014

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2014, klockan 16.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com.