Emissionen av units med företrädesrätt för Obducat AB:s (publ) ("Obducat") aktieägare har slutförts. Sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 98,9 procent. De B-units som omfattades av företrädesemissionen tecknades till 76,3 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 26,0 procent tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats i denna del, varför garantiåtagandet inte kommer att utnyttjas. De A-units som omfattades av företrädesemissionen tecknades till 2,5 procent.

För att tillgodose de intressenter som anmält sig för teckning av B-units utan att erhålla tilldelning i företrädesemissionen har Obducats styrelse för avsikt att utnyttja det emissionsbemyndigande som beslutades av bolagsstämman den 25 november 2019 (övertilldelningsoption). Därigenom kommer ytterligare 377.660 stamaktier av serie B samt 226.596 teckningsoptioner av serie B att ges ut.

Emissionen innebär att Obducat tillförs cirka 32,1 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas ut inom kort.

Vidare har anmälningsperioden för Obducats erbjudande om återköp av bolagets preferensaktier och den därmed sammanhängande riktade emissionen av nya stamaktier löpt ut. Genom erbjudandet har sammanlagt 662.160 preferensaktier av serie A och 14.504.057 preferensaktier av serie B återköpts av Obducat, motsvarande 99,99 procent av preferensaktierna av serie A och 87,1 procent av preferensaktierna av serie B. Detta innebär att högst cirka 1.127.461 stamaktier av serie A och 24.696.032 stamaktier av serie B kommer att ges ut de till de aktieägare som överlåtit sina preferensaktier till Obducat.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef:: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.