Obducats valberedning inför årsstämman 2018 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 29 maj 2017.

Enligt beslut av årsstämman 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2017.  De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna.

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av:

  • Henri Bergstrand, representerande European Nano Invest AB;
  • Håkan Petersson, representerande sig själv samt Bengt Göran Andersson;
  • Urban Berglund, representerande Per-Olof Lodin;
  • Magnus Andersson, representerande medelstora/mindre aktieägare;
  • Björn Segerblom, styrelsens ordförande.

Vid valberedningens konstituerande möte den 15 december 2017 beslutades enhälligt att utse Henri Bergstrand till valberedningen ordförande. Valberedningen representerar cirka 32.9 % av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållandena per den 2017-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post: cecilia.jureus@obducat.com. 

För mer information, var god kontakta: 

Henri Bergstrand, Valberedningens ordförande: 0708-887245

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com