Obducats valberedning inför årsstämman 2019 har tillsatts i enlighet med beslut vid årsstämman den 28 maj 2018.

Enligt beslut av årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 juli 2018.  De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna. 

Inför årsstämman 2019 utgörs valberedningen av:

  • Henri Bergstrand som företräder European Nano Invest AB och NanoBiochip Sweden AB
  • Håkan Petersson som företräder Bengt Göran Andersson
  • Urban Berglund som företräder Per-Olof Lodin
  • Magnus Andersson som företräder medelstora/mindre aktieägare
  • Patrik Lundström i egenskap av styrelsens ordförande

Vid valberedningens konstituerande möte den 20 december 2018 beslutades enhälligt att utse Henri Bergstrand till valberedningen ordförande. Valberedningen representerar cirka 32 % av röstetalet i Obducat enligt ägarförhållandena per den 2018-07-31.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Obducats valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post: investorrelations@obducat.com. 

För mer information, var god kontakta:  

Henri Bergstrand, Valberedningens ordförande: 0708-887245

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38   

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.