Coronaviruset, Covid-19, påverkar just nu hela världen. Vi på Obducat bevakar och följer Världshälsoorganisationens (WHO) samt de nationella myndigheternas riktlinjer och råd. För oss innebär detta just nu att våra medarbetare arbetar hemifrån i den utsträckning som är möjlig samt att vi uppmanar vår personal till att stanna hemma vid sjukdom eller minsta symptom på sjukdom.

 

Obducat har vidtagit åtgärder för att kunna utnyttja de stödprogram som presenterats i de länder där bolaget har operativ verksamhet. Arbetstidsförkortning är ett sådant stöd, och det har redan till viss del införts på Obducat.

 

Produktion och leveranser till kunder fortgår och i nuläget omfattas inte produktionspersonal i bolaget av arbetstidsförkortning. 

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

 

 

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.