Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Beslutet vinner laga kraft idag den 24 april 2012.

Den överklagan som lämnades in till hovrätten avseende tingsrättens beslut om att inleda ackordsförhandling har avvisats av hovrätten.[1]

 

I och med att tingsrättens beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft kommer de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

 

Ackordet medför en positiv påverkan på det egna kapitalet med cirka 25 MSEK.  

 

 

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012, klockan 15:05.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

[1] Även hovrättens avvisningsbeslut kan överklagas. Utsikterna till framgång med en sådan överklagan bedöms emellertid som små.