Valberedningen för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Gabriel Oxenstierna (utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (representant för de mindre aktieägarna), Per-Erik Bertheim (utsedd av Ulf Bertheim) samt Ursula Hultqvist Bengtsson (styrelsens ordförande).

Valberedningen offentliggör idag sina förslag inför årsstämman 2017. Valberedningens förslag innefattar bland annat omval av styrelseledamöterna Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson, Arild Isacson och Ulf Bertheim. Björn Segerblom föreslås väljas till ny styrelseordförande. Hans Pihl och Charlotte Beskow har avböjt omval.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på Obducats hemsida, www.obducat.com.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: +46 46 10 16 00 or +46 709 13 12 36

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com