Valberedningen för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av och huvudägare i European Nano Invest AB och NanoBiochip AB), valberedningens ordförande, Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (utsedd av Bengt Göran Andersson), Magnus Andersson (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).

Valberedningen offentliggör idag sitt förslag inför årsstämman 2019. Valberedningens förslag innefattar bland annat omval av styrelseledamoten Patrik Lundström, Magnus Breidne, Jarl Hjärre och Ola Möllerström. Patrik Lundström föreslås väljas till styrelseordförande. Arild Isacson har avböjt omval.

Bolaget har informerats om att valberedningen inte har kunnat enas såvitt avser förslaget till beslut om styrelsens sammansättning. Valberedningsledamöterna Henri Bergstrand och Patrik Lundström har således föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att Henri Bergstrand ska utses till ny styrelseledamot. I övrigt ställer Henri Bergstrand och Patrik Lundström sig bakom valberedningens förslag.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på Obducats hemsida, (där också ingår en mer omfattande beskrivning av de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter). www.obducat.com.

Eventuella frågor till Obducats Valberedning, kan ställas per mail via info@obducat.se

 

För mer information, var god kontakta:

André Bergstrand, t.f. VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande:  046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.