Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB) ordförande, Lars Montelius (utsedd av Nano Bio chip Sweden AB), Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger), Håkan Petersson (utsedd av Per-Olof Lodin), Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).

Valberedningen offentliggör idag sitt förslag inför årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att omval sker av ledamöterna Henri Bergstrand, Jarl Hjärre och Patrik Lundström. Därutöver föreslås nyval av:

  • Magnus Breidne,
  • Lars Montelius,
  • Håkan Petersson, och
  • Björn Segerblom.

Valberedningen föreslår vidare att Henri Bergstrand nyväljs till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns i valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.