Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger) valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin) ledamot, Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna) ledamot, Henri Bergstrand (utsedd av Nano Biochip Sweden AB och European Nano Invest AB) ledamot och Obducat Ab (publ) styrelse ordförande.

Valberedningen offentliggör idag sitt förslag inför årsstämman 2022.

Valberedningen föreslår att omval sker av ledamöterna Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Patrik Lundström, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Söderblom. Nuvarande styrelseledamoten Jarl Hjärre har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår vidare att Henri Bergstrand omväljs till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns i valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.