Årsstämma i Obducat

By |2024-06-03T17:30:00+00:00June 3rd, 2024|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 3 juni 2024. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

Årsstämma i Obducat

By |2023-06-02T15:00:00+00:00June 2nd, 2023|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 2 juni 2023.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

Go to Top