Obducat erhåller order till ett värde om 16 MSEK från en kund i Europa

By |2022-07-19T06:30:00+00:00July 19th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i Europa avseende ett fullt automatiserat och kundanpassat våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 16 miljoner SEK. Ordervärdet kommer att ingå i det andra kvartalets orderingång 2022.Systemet kommer att installeras i en befintlig [...]

Obducat receives order valued at 16 million SEK from a customer in Europe

By |2022-07-19T06:30:00+00:00July 19th, 2022|

OBDUCAT AB (pub) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a customer in Europe, for the supply of a fully automated and highly customized Wet Processing Tool. The order value amounts to approx. 16 million SEK. The order value will be included in the [...]

Obducat erhåller order avseende pilotproduktion till ett värde om 2,6 MSEK

By |2022-07-14T06:30:00+00:00July 14th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,6 MSEK.Ordern avser produktion [...]

Obducat receives pilot order valued at 2.6 MSEK

By |2022-07-14T06:30:00+00:00July 14th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received a pilot order related to the evaluation project that was communicated in January 2020. The customer is a European company active within photosensor technologies. The pilot order concerns the production of a larger test batch [...]

Obducat receives order valued at 7.1 million SEK from a world-leading customer in the semiconductor industry

By |2022-07-12T06:30:00+00:00July 12th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a world-leading customer in the semiconductor industry, for the supply of a fully automated Microcluster Track Wet Processing Tool. The order value amounts to approx. 7.1 million SEK.The fully automated Microcluster Track Wet tool [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 7,1 MSEK från världsledande kund inom halvledarindustrin

By |2022-07-12T06:30:00+00:00July 12th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en världsledande kund inom halvledarindustrin avseende ett fullt automatiserat Microcluster Track våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,1 miljoner SEK.Det fullt automatiserade Microcluster Track systemet kommer att användas för utförande av rengöringsprocesser vid processning av SiC-substrat [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 3,8 MSEK från en kund i USA

By |2022-08-31T12:35:48+00:00June 23rd, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i USA avseende ett våt process system. Detta är första ordern som har säkrats i samarbete med Obducats USA-baserade partner NXQ. Ordervärdet uppgår till cirka 3,8 miljoner SEK.Systemet kommer att installeras i kundens tillverkningsanläggning [...]

Obducat erhåller order avseende produktionsservice till ett värde om cirka 1,2 MSEK

By |2022-06-07T06:30:00+00:00June 7th, 2022|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit order avseende produktionsservice. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 MSEK.Kunden är en europeisk aktör inom funktionaliserade filmer och ordern avser genomförandet av ett utvärderingsprojekt. Projektet beräknas vara klart 2022. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.För [...]

Obducat receives order for production service to a value of approximately SEK 1.2 million

By |2022-06-07T06:30:00+00:00June 7th, 2022|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on Nanoimprint Lithography (NIL), has received an order from a customer concerning production service. The order value amounts to approximately SEK 1.2 million.The customer is a European player in the field of functional films and the order refers to the implementation [...]

Obducat: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner (TO15) fastställd till den 9 juni 2022

By |2022-06-02T16:30:00+00:00June 2nd, 2022|

Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO15) till Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla av teckningsoptionerna har fastställts till den 9 juni 2022.Teckningsoptionerna kommer att tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till [...]

Go to Top